top of page

PEDODONTİ - Çocuk Diş Hekimi

Diyarbakır Çocuk Diş Hekimi

  Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği), 0-13 yaş grubu çocukların süt ve daimi dişlerinin sağlıklı olarak korunmasını, çürük, travma, kalıtımsal ve benzeri etkenlerin bu dişlerde oluşturduğu sorunların giderilmesini amaçlayan bir anabilim dalıdır. Pedodonti, bebeklik çağından itibaren çocukların ağız-diş sağlığını ve çene-yüz bölgesi gelişimini takip ve tedavi eden, aynı zamanda koruyucu önlemleri de içine alan diş hekimi dallarından biridir.

Diyarbakır-Çocuk-Diş-Hekimi

White Dental Clinic Diyarbakırda çocuk diş hekimi ile ilgili bütün işlemlerinizi güven ile yaptırabilirsiniz!

Pedodonti neden önemlidir ?

  Erişkin yaşlardaki sağlam ve sağlıklı bir ağız ve diş yapısına sahip olmak, küçük yaşlardaki eğitimin yeterli ve doğru verilmesiyle yakından ilişkilidir. Ağız ve diş sağlığı eğitimi ile ilgili alışkanlık kazanılması çok küçük yaşlarda başlar. Bu nedenle bu konudaki eğitimler küçük yaşlardan itibaren verilmelidir. Eğitimin ailede başladığı göz önünde bulundurulduğunda, çocuk diş hekimlerinin ailelerle sürekli iletişim halinde olmalarının önemli bir gereklilik olduğu yadsınamaz.

Koruyucu uygulamalar nelerdir ?

  Çocuk diş hekimliğinin en önemli diş sorunlarının oluşmasını engelleyecek  önlemleri almak ve çocukların ileride oluşabilecek ağız ve diş sağlığı problemlerinin önüne geçmektir. Bu amaçla uygulanan işlemlere ise koruyucu diş hekimliği uygulamaları denir. Diş çürüğünü önlemeye yönelik koruyucu uygulamalar için de çocuğun ve ailesinin ağız-diş sağlığı ve beslenme konusunda eğitilmesine büyük önem verilmektedir. Koruyucu diş hekimliği uygulamaları arasında yüzeyel flor ve fissür örtücü işlemleri yer almaktadır.

Fissür örtücü - diş aşısı nedir ?

  Özellikle çocukların azı dişlerinin erken dönemde çürümesini engellemek amacıyla dişlerin girintili çıkıntılı yüzeyine yapılan kaplama işlemine fissür örtücü sealant denilmektedir. İşlem yetişkinlere de uygulanabilmektedir. Fakat daha çok çocuklarda uygulaması yapılmaktadır. İşlem diş aşısı olarak da bilinmektedir. Bazen diş ojesi ve koruyucusu olarak da adlandırılmaktadır. Fırçalama işlemi sık bir şekilde yapılsa da dişlerin üzerinde bulunan oluklardaki bakteriler her zaman tam anlamıyla temizlenmemektedir. Bu durum zamanla çocuklarda diş çürükleri ‘ne yol açmaktadır. Diş üzerine uygulanan fissür örtücüler sayesinde bakterilerin dişe zarar vermesine engel olunmaktadır.

Fissür örtücü nasıl uygulanır ?

  Uygulaması yapılan fissür örtücü işlemi kısa sürede tamamlanmaktadır. Dişler öncelikle özel malzemeler kullanılarak temizlenmektedir. Yapılan temizlik işlemi sonrasında fissür örtücü malzeme hazırlanmaktadır. Hazırlanan malzeme beyaz veya şeffaf renktedir. Sıvı formunda olacak şekilde ayarlanarak uygulanmaktadır. Uygulama yapılacak dişlerin üzerine tek tek ve özenle sürülmektedir. Bu işlem bittikten sonra sürülen fissür örtücü malzemenin üstüne ışık tutularak sertleşmesi sağlanmaktadır.

Diyarbakır-Pedodonti

Flor uygulaması nedir ?

  Koruyucu diş hekimliğinin yapıtaşlarını fissür örtücüler ve flor uygulamaları oluşturmaktadır. Flor, içtiğimiz suda, et, çay ve yumurtada da bulunan doğal bir mineraldir. Çürüğü önleme mekanizmaları için de en etkin korumayı flor sağlar. Flor dişin minesinin yapısına katılarak dişin yapısal olarak daha güçlü ve çürüklere karşı daha dayanıklı olmasını sağlar. Dişlerin ağız ortamına çıkmaya başladığı ilk 4 yıl, dişlerin mineleri olgunlaşmadığından, çürüklere karşı dayanıksızdır ve flor uygulamaları ile yapıları daha güçlü hale getirebilirler.

Flor uygulaması ile çürükler önlenebilir mi?

  Florlu diş macunlarının, diş çürüklerini önlemede etkin bir rol oynadığı saptanmıştır. Yüksek  ve orta çürük risk grubundaki bireylerde  düzenli flor uygulamaları ve iyi bir oral hijyen ile çürükler büyük oranda azaltılabilmektedir. Her gün, düzenli olarak florlu diş macunlarının kullanılmasıyla diş çürüklerinde en az % 20-40 oranlarında azalma kaydedildiği bildirilmektedir. Ama flor uygulaması yapılmış olsa dahi, en önemli nokta çocuğunuzun ağız hijyenini iyi sağlamasıdır. Çürüklerin tedavisi ve koruyucu tedavileri yapıldıktan sonra çocuğunuz ağız hijyenini güzel sağladığı takdirde çocuğunuz ağız ve diş sağlığını uzun yıllar idame ettirebilecektir. Tabii ki ağız hijyeninin de sağlanmasında iyi bir takip önemlidir. Bu nedenle doktorunuzun vereceği kontrol randevularını lütfen aksatmayınız.

Çocuklarda diş hekimi korkusu nasıl yenilir ?

  Diş hekimi korkusu oluşmaması için çocukların diş ağrısı yaşamadan çocuk diş hekimi ile tanışması çok önemlidir. Oyun havasında geçen bir tanışma randevusu çocuk için diş kliniğini endişe kaynağı olmaktan uzaklaştırır. Çocukların ilk diş tedavilerinde yaşadıkları olumsuz tecrübelerin etkisi tüm yaşamı boyunca diş tedavileri ve diş hekimlerinden korkmasına neden olabilir. Böyle bir durumu yaşamamak için çocuklar hiç bir tedavi ve uygulama için zorlanmamalıdır.

Süt dişlerinin önemi nedir ?

Diyarbakır-SütDişi-Dolgu

  Süt dişleri toplam 20 tanedir. Bu dişlerin ilk görevi çocuğun beslenmesini sağlamaktır. Çocuğun konuşmasının gelişmesini de etkilemektedir. Süt dişleri, kapladıkları alanları kendilerinin yerine gelecek olan kalıcı dişler için korumaktadırlar. Süt dişi erken çekildiği zaman bu yer tutuculuk işlevi de ortadan kalkmaktadır.

Süt dişleri neden daha kolay çürür ?

  Süt dişleri normal dişlerle karşılaştırıldığında daha fazla organik madde içermektedir ve bu yüzden daha hızlı çürüyebilmektedir. Süt dişlerin çabuk çürümesini sağlayan diğer bir etken de çocukların çürükleri fark edememesidir. 

Diyarbakır'da özel diş kliniği çocuk diş hekimi işlemi ve detaylı bilgi almak için White Dental Clinic ile iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page